a l'edició impresa


Vull ser subscriptor de la revista Barcella,
mitjançant l'abonament de tres números per 8 euros l'any

Dades bancàries


Nom del banc:
   
 
Entitat:  Oficina:  D. control:  Compte:  
Adreça:   
CP:      Localitat:   


Dades personals

Nom i cognoms:   
Telèfon:   

Adreça:   
CP:      Localitat:   

Correu electrònic per a demanar confirmació:   
 
© Barcella Digital      |     webmàster